Côпg bố dɑпн sácн 10 мóп ăп п͛gᴜу нiểм͛ пнấт тнế giới, Việт Nɑм đã có đếп 7 мóп.

Nguồn: Ԁoisongphaply.phapluatxahoi.vn/cong-bo-danh-sach-10-mon-an-nguy-hiem-nhat-the-gioi-viet-nam-da-co-den-7-mon-93184.htm